Скрито видео и аудио наблюдение

Скрито видео и аудио наблюдение

В Детективска агенция Лидер работят опитни детективи, които могат да монтират скрита техника за аудио или видио наблюдение във Вашия апартамент, автомобил или офис, както и на друго избрано от Вас място. Детективската услуга предлагана от нашите частни детективи гарантира Вашето спокойствие и информираност. За повече информация може да се свържете с частен детектив.